Klanttevredenheidsonderzoek Apeldoorn - Inzicht in klanttevredenheid

Van Klanttevredenheids­onderzoek naar Klanttevredenheids­management

U denkt misschien dat u het beste kunt investeren in nieuwe producten. Een ander bedrijf gaat voor sterkere mar­ke­ting­cam­pag­nes en weer een ander gooit het op de ope­ra­tio­ne­le ef­fec­ti­vi­teit. Een CX (Customer Experience) programma door klant­tevreden­heids­onder­zoeken verzekert succes op al deze gebieden.

Impact van CX klant­tevreden­heids­onder­zoek op de bedrijfsresultaten Lees meer

Bedrijven die goed luisteren naar de klant, hun mening op alle gebieden kennen en aan de slag gaan met de resul­taten, werken vervolgens aan­toon­baar klant­gerichter en zijn succes­voller. Zij zorgen voor commit­ment door de hele orga­nisatie, kijken outside-in naar de totale Customer Journey en focussen op de uit­komsten.
Het doel is objectieve, door data onder­steunde consensus, niet de grafische weergave. Dat is een nood­zakelijk mid­del. Zo wordt klant­tevreden­heids­on­der­zoek echt klant­tevreden­heids­management.
Beschikbaar krijgen van de juiste data en het begrij­pelijk presen­teren daarvan is dan onont­beer­lijk. Zoals de grafiek toont hebben bedrijven die focussen op CX (klant­tevreden­heids­onder­zoek) betere re­sul­ta­ten over de hele or­ga­ni­sa­tie (inclusief financiële re­sul­ta­ten) en een lager retentie als ze hoger ge­klom­men zijn op de CX-schaal van vol­was­sen­heid.

Sluit

De impact van CX op de bedrijfsresultaten

Een klanttevredenheidsonderzoek volgens het Multiclient concept is al mogelijk vanaf slechts € 250,00

Vragen?

Neem gerust contact met ons op om van gedachten te wisselen. We kijken dan samen hoe we u kunnen helpen om meer kennis van uw klanten, medewerkers en andere stake-holders op te bouwen.