Klanttevredenheidsonderzoek en NPS

CrownCX, de stap naar tevreden klanten

Motiveer uw organisatie

CrownCX brengt de tevredenheid én de ontevredenheid in kaart.

Wij bren­gen uw or­ga­ni­sa­tie in be­we­ging door de mede­wer­kers te betrek­ken en te mo­ti­ve­ren. Klant­tevreden­heid (of Satisfaction) en NPS (Net Promoter Score) zijn hulp­mid­delen die we daar­bij (vaak) gebruiken.