Over CrownCX

CrownCX: technologie waarmee je je klanten echt leert kennen

CrownCX klanttevredenheidsonderzoek Apeldoorn

Zo kwam ons logo tot stand

Onze naam CrownCX, met het kroon­tje, heb­ben we ge­ko­zen om ver­trouwen, be­trouw­baar­heid, kwa­li­teit en dege­lijk­heid uit te stralen. Zaken waar wij abso­luut voor staan!

Vertrouwen en betrouw­baar zijn be­grip­pen die dicht bij elkaar liggen, maar die we bewust beiden noemen. Betrouw­baar­heid is een ken­merk van een mens of object, in dit geval onze dienst. Vertrouwen is een ken­merk van een relatie tussen mensen. Die staat dus bewust als eerste genoemd.

CX staat voor Customer eXperience, onze expertise en onze focus.