MKB > Kwaliteitscertificering ISO 9001
Beoordeling klanttevredenheid volgens ISO 9001

Klant­tevredenheids­onderzoek voor uw ISO 9001 kwaliteitscertificering

De meeste kwaliteits­normen, waarvan de ISO 9001 de meest bekende is, stellen al jaren dat struc­tu­reel gewerkt moet worden aan een verho­ging van de klant­tevreden­heid. Zij schrij­ven een proces­matige benade­ring voor waarbij klant­tevreden­heid continu gemeten wordt. Vanuit de resul­taten van het klant­tevreden­heids­onder­zoek moet beleid uit­ge­stip­peld worden voor verbeter­activi­teiten. ISO 9001 en andere normen schrijven uiteraard niet voor op welke wijze het klant­tevreden­heids­onder­zoek gedaan moet worden of op welke delen van de orga­nisatie u deze moet richten. CrownCX onder­steunt u met zowel klant­tevreden­heids­onder­zoeken in hun een­voudigste vorm (een­malige deel­name aan één of meerdere van de multi­client onder­zoeken) of een uit­gebrei­der en continu concept.

In welke vorm dan ook: de ver­kregen resul­taten zijn altijd een meer­waarde voor uw bedrijf in alle lagen. Niet omdat u een nood­zakelijk vinkje heeft kunnen zetten bij het verkrijgen of behouden van uw ISO 9001 certi­ficering, maar omdat u de mening van de klant écht kent en doel­gericht verbeter­punten beet kunt pakken.