MKB > Branche­verenigingen en organisaties

Klant­tevredenheids­onderzoek voor verenigingen en organisaties

Ook bij de leden zelf bestaat vaak de wens voor klant­tevreden­heids­onder­zoeken, maar individueel zijn zij daar (veel) te klein voor.
Samen met de branche­vereniging kunnen onderzoeken opgestart worden waarbij de kosten voor de leden zeer overzichte­lijk blijven, maar zij toch de voordelen hebben van een groots opgezet klant­tevreden­heids­onderzoek.

Het voordeel van onze directe metingen:

In traditioneel onderzoek zijn de antwoorden gemiddel­den en is elk lid één van alle grijze muizen. Hiermee wordt al snel voorbij gegaan aan de verwach­tingen van het indivi­duele lid dat zich daarmee tekort gedaan voelt.

De feed­back op directe metingen geeft de mogelijkheid voor directe opvolging van antwoorden die daar aanleiding toe geven.