Wat we doen > Customer Experience (CX)

Wist u dit?

78% van de con­su­men­ten stopt met za­ken­doen van­wege slechte service­ver­le­ning.

60-70% versus 5-20%: de waar­schijn­lijk­heid iets te ver­ko­pen aan een be­staan­de klant versus een prospect.

6-7x de kosten om een nieuwe klant te win­nen ver­ge­le­ken met de kos­ten om een be­staan­de te be­hou­den.

70% van de klant­te­vre­den­heid is ge­ba­seerd op hoe goed ze zich be­han­deld voel­den.

91% van de on­te­vre­den klan­ten zal uit zich­zelf niet op­nieuw za­ken doen met dit be­drijf.

Bron: helpscout.net

3 Speerpunten van CX

Inzicht uit meervoudige data, direct beschikbaar in dashboards

Wat vertellen klanten over uw producten, diensten, merk, service, prijzen? Als u dat niet weet, hebt u ook de mogelijkheid niet om de juiste maat­regelen te nemen en de juiste mix aan te bieden. Het is vaak moeilijk om een be­vre­di­gen­de respons van klanten te Lees meer

krijgen als u uitgaat van een enkele data­verzameling. Echt inzicht in klant­tevreden­heid verkrijgt u met meervoudige data van zoveel mogelijk klanten die slim geana­lyseerd wordt. Deze resul­taten moeten helder inzichtelijk gemaakt worden en snel worden verspreid onder de ver­ant­woor­de­lij­ken. We maken gebruik van een benadering waarbij relevante informatie real-time wordt gedeeld op alle gewenste levels voor alle relevante mede­werkers.

Onderzoek de betrokken­heid van uw eigen mede­werkers

Veel bedrijven vergeten dat de eigen tevreden en betrokken mede­werkers hun belangrijkste promotors zijn. Zij zijn het fundament voor het creëren van hoge klanttevredenheid, trouwe klanten en ambas­sa­deurs. Zij werken met meer passie, zijn klant­gerichter en leveren een hogere Lees meer

kwali­teit. Een mede­werkers­tevreden­heids­onder­zoek laat zien hoe de mede­werkers in de orga­ni­satie staan. Het biedt een impuls aan de dia­loog én een inspiratie voor een zelf­lerende organi­satie.